Wai Lee
Wai Lee

贊助過 0 件專案 / 發起過 1 件專案

關於我


李良威攝影工作室: 我拍攝許多不同的攝影作品 人像攝影 / 產品攝影 / 活動攝影 / 食物攝影 / 後製修圖 / ---------------------------------------------------------------- 軍式風格多媒體工作室: 軍事主題重演、影像合成修圖、影片拍攝和企劃、影片後製、3D動畫建模

贊助過的專案


目前還沒有贊助過任何專案

發起過的專案

中華百年軍服攝影展暨放映會

中華百年軍服攝影展暨放映會

Wai Lee

之前拍攝了一部中國百年陸軍軍服影片,現在我們要推出完整版,並規劃出書、影片、大型展覽等等計畫,推出完整一系列的百年軍服。所以希望大家能夠贊助我們計畫!

48,280  16% 已結束